Chính sách điều hành
Quang trọng – Xin hãy đọc

Sự riêng tư của bạn là điều quan trọng và chúng tôi tại www.viwawa.com xem xét rất nghiêm túc. Không một thông tin cá nhân nào được phép sử dụng để xác nhận là bạn mà không qua bất kỳ sự cho phép và đồng ý của bạn. Chúng tôi chỉ thu thập thông tin của bạn theo các trường hợp sau đây:Các thông tin kỹ thuật thuận tiện cho việc theo dõi các hoạt động của bạn tại website chúng tôi:

Vì lý do theo dõi các hoạt động trên website, chúng tôi thu thập một số thông tin giới hạn cho việc thăm viếng của bạn với website. Điều này rất quan trọng đối với chúng tôi vì chúng tôi có thể phục vụ bạn tốt hơn chỉ khi hiểu rõ những cần thiết của bạn. Dựa trên lưu lượng hoạt động mà chúng tôi đo được mức độ truy cập vào các mục tiêu biểu và khu vực của website chúng tôi. Điều này giúp chúng tôi phục vụ nhu cầu của bạn và cũng như tăng chất lượng dịch vụ của website chúng tôi.


Thông tin liên quan tới sự viếng thăm của bạn tại website chúng tôi được thu thập bằng phầm mềm tiêu chuẩn, mà được tin dùng rộng rãi trên Internet. Do đó thôngn tin thu thập được không thể nói lên bạn là ai. Thay vào đó, thông tin sẽ liên quan tới những điều sau đây:


  • Ngày va giờ bạn viếng thăm websit chúng tôi
  • Số trang web mà bạn truy cập hoặc đã viếng thăm.
  • Những trang web xuất thân của bạn mà dẫn tới website của chúng tôi (nếu có)
  • Địa chỉ IP và các chi tiết kỹ thuật liên quan bao gồm ISP (Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Internet) của bạn.


Thông tin cá nhân về đăng ký tài khoản, cuộc thi và các cập nhật.

Chúng tôi thu thập thông tin cá nhân trong những trường hợp nhất định khi bạn sẵn lòng chọn cung cấp cho chúng tôi thông tin đó. Các ví dụ khi việc này xảy ra:


  • Khi bạn đăng ký 1 tài khoản "viwawa";
  • Khi bạn tham gia vào cuộc thi của chúng tôi;
  • Khi bạn điền vào thư phản hồi; hoặc
  • Khi bạn gửi email cho chúng tôi.

Trong những trường hợp đó, bạn phải cung cấp các thông tin cá nhân như là tên, chi tiết liên lạc và thông tin về chổ ở, bao gồm thông tin mà biểu lộ ra bạn trong mẫu đơn or tin nhắn chẳng hạn như loại yêu cầu của bạn, và những thông tin cần thiết để thoã mãn yêu cầu của bạn.


Việc cung cấp thông tin này hoàn toàn là lựa chọn của bạn, và không thông tin nào được gửi hoặc chuyển đi đến chúng tôi cho đến khi bạn đồng ý gửi thông tin trên trang web. Chúng tôi coi những thông tin này là tuyệt mật và sẽ không bán hoặc đưa cho bất kỳ tổ chức nào. Thông tin được sử dụng nghiêm túc và chỉ dành cho mục đích phuc vụ các yêu cầu của bạn hay để liên lạc trực tiếp với bạn.


Thỉnh thoảng, chúng tôi sử dụng thông tin này để gửi email cho thông báo cho bạn biết về những cập nhật và các tin tức về sự kiện và dịch vụ. Bạn có thể, bất cứ lúc nào, ngưng không nhận những email này bằng việc không chọn dịch vụ này nữa. Bạn phải theo cách bước hướng dẫn để loại bỏ việc chọn này, có thể sẽ này trong email hoặc tại website của chúng tôi.


Chúng tôi luôn hy vọng bạn sẽ nhận thấy website của chúng tôi thật hữu dụng và đầy đủ thông tin và chúng tôi luôn sẵn lòng trả lời các câu hỏi cũng như nhận các góp ý. Nếu bạn có cần điều gì, xin hãy email cho webmaster tại support@viwawa.com. Chân thành cám ơn.


* Chúng tôi có đủ quyền hạn để thay đổi về chích xác điều hành tại bất cứ thời điểm nào và không cần thông báo trước. Cập nhật các chính xác sẽ được đăng trên website này.