Về Viwawa

Viwawa được phát triển và sở hữu toàn bộ bởi Pendulab Inc. , là một bộ phận của công ty SilkRoad Equity .


Chúng tôi là nhóm phát triển rất năng động và hết mình tạo ra các thiết kết đơn giản nhưng giúp giải trí game online thật thoải máy. Được xây dựng và đạt niền tim tại Singapore, mục tiêu mà Viwawa muốn đem lại là sự vui vẻ dễ thương cho cộng đồng về các loại game giản dị hào hứng này.