LUẬT
 1. Speedoku có luật chơi hoàn toàn giốn với Sudoku. Cơ bản, mục tiêu của trò chơi là điền số vào những kẻ có kích thước 9x9, chỉ sử dụng số từ 1 dến 9. Mỗi chữ số không được xuất hiện quá 1 lần trên cùng 1 cột, 1 hàng và 9 ô kíck thước 3 x 3.
 2. Speedoku có 2 dạng chủ đề hình ảnh, Cổ điển và Viwawa. Đối với chủ đề Cổ điển, bãn sẽ giải đố bằng cách sử dụng các chữ số từ 1 đến 9. Đối với chủ đề Viwawa, bạn sẽ sử dụng 9 khối riêng biệt để thay thế cho chữ số. Nội dung chơi thì như nhau, hiếm khi các ký hiệu thay đổi.
 3. Trong Speedoku, không có chế độ chơi đơn. Bãn sẽ không có sự thoải mái trong việc giải đố một mình với tốc độ tuỳ ý.
 4. Việc ghi điểm được tính bằng giải những ô vuông. Các ô vuông được giải càng sớm khi bản đố chưa vẫn chưa xong sẽ cho bạn thêm nhiều điểm. Những câu trả lời đúng liên tiếp nhau sẽ cho bạn thêm điểm thưởng.
 5. Điểm phạt sẽ được tính cho mỗi lần trả lời sai. Cẩn thận vì những điểm phạt này thường có giá trị. Điều này nhằm hạn chế những người chơi không có ý chí sử dụng kiểu phương pháp thử sai.
CHẾ ĐỘ CHƠI
 1. Người đấu với người
  Kiểu chơi này khá quen thuộc với các người chơi Viwawa. Bạn sẽ thách đấu 1 cho đến 3 người để xem ai là người ghi điểm nhiều nhất cùng 1 lúc để kết thúc bản đố.
 2. Tốc độ nhanh
  Đây là nơi mà Speedoku trở nên hào hứng. Ở chế độ này, máy tính sẽ tự chọn ngẫu nhiên cho bạn một bản đố. Tất cả các bản đố được chơi đều sử dụng chủ đề hình ảnh Viwawa. Có thể cho phép 20 người chơi cùng một lúc trên cùng một bản đố. Vì thế tốc độ (còn gi nữa!?) là thuộc về bản chất ở đây.

  Không giống như chế độ Người đấu với người, bạn có thể rời khỏi trận đấu bất cứ lúc nào mà không cần phải đợi bản đố hoàn thành. Tuy nhiên, bạn nên giải ít nhất một ô vuông nếu không bạn sẽ bị phạt.

  Chơi ở chế độ Tốc độ nhanh cho bạn không những điểm kinh nghiệm và vàng nhiều hơn mà quan trọng hơn cả, chế độ này sẽ chuẩn bị cho bạn thách đấu Speeduko tuyệt kỹ - Chế độ Thi Đấu
 3. Chế độ Thi Đấu
  Đang sớm tiến hành...