Harvest Time on Facebook
 
 
Wawas Chat
Chơi trực tiếp!
 
 
 
Thông báo

Top 10 Tháng 11
Stt. | ID | Percentile | Thắng | Thua | Hoà

Suốt thời kỳ phong kiến của Vương Quốc Middle, gạo là đơn vị tiền của sự giàu có và đất đai thì tràn ngập những mâu thuẫn về loại vàng lỏng này. Các chủ đất đã áp đặt những luật lệ chuyên chế của họ trong khi nông dân đang trong cảnh lầm than. Dựa theo kiểu chơi bài rất phổ biến và dân dã??? (Chiến đấu với Chủ đất), Harvest Time, trò chơi bài, mang đến cho bạn giờ phút vui vẻ bất tận, đòi hỏi có tầm nhìn suy xét xa, chiến thuật phức tạp và sự hợp tác khôn khéo.


Giúp chủ đất ban hành thuế thật khắc nghiệt hay đặt tay vào cái cày của người nông dân, dù bạn chọn là ai, đó vẫn là Harvest Time!

 
Forum
 
Quảng cáo